Home

Velikovec. Dragocen življenjski prostor danes in v prihodnje.

Mesta in regije se danes soočajo s številnimi izzivi. Želijo biti tako življenjsko središče svojim prebivalcem in prebivalkam, kot tudi privlačna lokacija za podjetja. Treba je najti odgovore, usmerjene v prihodnost, s katerimi bodo ti cilji doseženi. Iz tega razloga je Gospodarsko združenje za prihodnost Velikovca (Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt) skupaj z mestno občino Velikovec oživilo strategijo za razvoj mesta in blagovne znamke »Velikovec 2020« (Völkermarkt 2020).

Besedam sledijo dejanja.

Mestna razvojna agencija Egger & Partner in oglaševalska agencija mehrWERT sta dobili nalogo, da uveljavita Velikovec kot blagovno znamko. V okviru prireditve za oblikovanje prihodnosti (Zukunftsmoderation) so vsi prisotni Velikovčani odgovarjali na zastavljena vprašanja. Pri tem so bile v ospredju teme, ki zanimajo prebivalce in prebivalke. Rezultati so pokazali štiri glavna področja, kjer so potrebni ukrepi:

• dobre šole in izobraževalne ustanove;

• privlačni počitniški kraji v okolici;

• dober prometni položaj in prometne poti;

• privlačne prireditve in sejmi.

Ta področja moramo sedaj spodbujati z dejanji, tj. namenskimi strategijami in v prihodnost usmerjenim ravnanjem.

Več

Korak za korakom h krepitvi identitete

Velikovčani najbolje poznajo svoje mesto in svojo regijo. Poznajo slabosti, kot tudi prednosti. Postavljajo kritična vprašanja in skupaj z mestnimi strokovnjaki oblikujejo odgovore, ki so usmerjeni v prihodnost. Velikovčani so možgani in krmilo trajnostne strategije razvoja blagovne znamke.

Iz Velikovca korak za korakom nastaja blagovna znamka. Kar pomeni, da bodo prednosti mesta izoblikovane na takšen način, da se bodo lahko prebivalci z njimi poistovetili. To je njihovo mesto, njihov bivanjski in življenjski prostor. Če želimo, da se iz tega prostora razvije dragocen življenjski prostor, ki si ga Velikovčani želijo, je pomembno, da vsi sledimo istemu cilju. Skupaj smo močni. Skupaj krepimo blagovno znamko Velikovec.

Več